MPM Products Limited (organisationsnummer 04610825) med adress Trident 3, Business Park, 2nd floor, Styal Road, Manchester, England M22 5XB värnar om din personliga integritet. Läs gärna vår integritetspolicy noga. Den förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information, dina rättigheter beträffande hanteringen av din personliga information samt hur du kan kontakta oss, eller the Information Commissioner’s office i England i det fall du har klagomål.

 

Detta dokument beskriver hur MPM Products Limited med dotterbolag, samlar in, använder och skyddar dina personliga uppgifter på samtliga web-sidor och digitala plattformar samt när du kontaktar oss på telefon, email och i sociala media. Styrande för detta är föreskrifterna i datasäkerhetslagen och UK Data Protection laws.

 

Definitioner

Definitioner och begrepp som används i denna policy.

 

Vi och våra          Avser MPM Products Limited med dotterbolag
Epostadress [email protected]
Personlig information All typ av information som kan kopplas till enskild individ

 

Vilken information samlas in?

När du använder någon av våra websidor kan det förekomma att vi frågar efter personlig information som namn, epost-adress, adress, telefonnummer, demografisk informations som ålder, kön, plats, produktpreferenser och intressen i kundundersökningar, erbjudanden, nyhetsbrev och kundtävlingar, eller när du gör ett köp online och behöver registrera dig.

 

Vi kommer också att samla in betalningsinformation, inklusive transaktionen och betalkort, kreditprofil, transaktionshistoria och bankuppgifter när du köper produkter eller tjänster från oss.

Vi kan också samla information om de websidor du har besökt, din IP-adress, enheter du utnyttjar och websidor, eller applikationer du har använt for att komma till vår hemsida, eller applikationer som ger oss platsinfo för att anpassa vår websida till dig. Vi kan också samla information om hur du använder vår hemsida, mobilapplikation, IT, kommunikation eller andra system.

 

Vem samlar in informationen? 

All personlig information som samlas in när du använder vår websida, andra plattformar eller lägger order kommer att samlas in av oss.

 

Hur samlas informationen in?

Vi samlar in det mesta av den personliga informationen direkt från dig personligen, genom telefon, e-post, affärsdokument, eller från din arbetsgivare. Vi samlar också in personlig information via våra hemsidor och digitala plattformar när du använder dem. Den personliga informationen samlas t ex in när du registrerar dina uppgifter, deltar i en tävling, prenumererar på ett nyhetsbrev och köper våra produkter.

 

Dessutom kan din personliga information samlas in via våra system, t ex via låssystem, receptionsloggar, automatisk övervakning av våra hemsidor eller andra tekniska system (t ex våra datorer), nätverk och uppkopplingar, övervakningskameror och e-mails. 

Vi kan också samla in data på följande sätt:

IP Adresser

Vi kan samla in information om den enhet du använder, var den är tillgänglig, din IP adress, för att skydda mot bedrägeri, det operativsystem du använder och vilken internetbrowser du utnyttjar för vår systemadministration och för att samla in aggregerad information till våra annonsörer. Det senare är statistisk information om hur aktiviteter och användningsmönster ser ut och ingen identifiering av individer är möjlig. 

 

Cookies/ Kakor

En cookie/ kaka är en lite dataenhet som skickas från vår hemsida och som sparas i din internetbrowser. Vår hemsida använder följande typer av cookies/ kakor, både för användningen nödvändiga och sådana som förbättrar precision och effektivitet. De nödvändiga kan inte stängas av I våra system. Den andra typen kan endast uppdateras hos dig om du accepterar dem. För mer information läs vår Cookie/ kakor policy.

 

Hur sparas och säkras informationen? 

Din personliga information och integritet är av högsta prioritet för oss. Vi säkerställer att all data vi samlar in förvaras säkert. För att säkra att ingen personlig information som samlats in, läcker ut eller kommer i orätta händer har vi skapas alla nödvändiga säkerhetsprocess både fysiskt och elektroniskt.

Tyvärr är inte överföringen av information via internet helt säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten när din data skickas till våra hemsidor. Överföringen sker på din egen risk. När din personliga information väl har nått oss använder vi strikta säkerhetsprocesser för att hindra obehörig tillgång till den

 

Hur och varför vi använder personlig information?

Enligt lag kan vi endast använda din personliga information om vi har en anledning att göra det d v s:

 • I enlighet med lagar och regler
 • I enlighet med vårt avtal med dig, alternativt att du har givit ditt medgivande
 • I enlighet med vårt legitima intresse, eller tredje part intresse
 • Ge möjligheten att använda interaktiva funktioner på hemsidan
 • Tillåta att hemsidan innehåll visas på bästa sätt för dig på din enhet
 • Ta hand om förfrågningar från dig som du, eller din målsman har givit tillåtelse till (om du är under 16 år)

 

Vad vi använder din personliga information till Vår anledning
För att ta fram produkter och tjänster till dig För att skapa bra prestanda i vårt avtal med dig, eller innan vi har gjort ett avtal.
Att skapa produkter och/ eller tjänster från dig eller din arbetsgivare För att skapa bra prestanda i vårt avtal med dig, eller innan vi har gjort ett avtal.
 För att förebygga och upptäcka bedrägerier gentemot dig eller din arbetsgivare/ arbetstagare Det ligger i vårt intresse och även för tredje part, d v s att minimera bedrägerier som kan vara skadliga för dig och för oss.
Insamlade och tillhandahållande av information I samband med granskningar, förfrågningar eller utredningar pga myndighetskrav För att följa branschregler och juridiska krav
Säkerställa att agera enligt affärspolicies , d v s policies för säkerhet I internetanvändning Det ligger i vårt intresse och även för tredje part att säkerställa att vi följer våra egna processer så att vi kan leverera den bästa servicen till dig och/ eller din arbetsgivare/ arbetstagare.
Operativa anledningar, t ex förbättra effektivitet, utbildning och kvalitetskontroll Det ligger I vårt intresse och även för tredje part att vara så effektiva som möjligt för att  kunna leverera den bästa service till bästa priset till dig
Säkerställa att kommersiellt känslig information hanteras konfidentiellt Det ligger I vårt intresse och även för tredje part att skydda företagshemligheter och annan kommersiellt värdefull information.

Att följa branschregler och juridiska krav 

Statistisk analys hjälper oss att styra vår verksamhet, t ex finansiellt utfall, produktutbud eller andra effektivitetsmått Det ligger I vårt intresse och även för tredje part att vara så effektiva som möjligt för att  kunna leverera den bästa service till bästa priset till dig
Förhindra obehörig tillgång till och modifiering av system Det ligger I vårt intresse och för tredje part att förhindra och upptäcka kriminell aktivitet som kan vara skadligt för oss och för dig

För att följa branschregler och juridiska krav

Uppdatera och förädla kundregister För att skapa bra prestanda i vårt avtal med dig, eller innan vi har gjort ett avtal.

För att följa branschregler och juridiska krav

Det ligger I vårt intresse och även för tredje part att säkerställa att vi kan hålla kontakten med våra kunder beträffande orders och nya produkter.

Lagstadgad avkastning För att följa branschregler och juridiska krav
Säkerställa säkra arbetsrutiner, affärsadministration och bedömning av bemanning (inclusive underleverantörer) För att följa branschregler och juridiska krav

Det ligger I vårt intresse och även för tredje part att vi följer våra interna processer och att arbeta så effektivt som möjligt för att  kunna leverera den bästa service till dig

Marknadsföra våra och utvalda tredje parts tjänster till:

 • nuvarande och tidigare kunder och deras anställda
 • tredje part som tidigare har uttryckt intresse för våra tjänster

tredje part som vi tidigare inte har haft kontakt

Det ligger i vårt intresse och för tredje part att vi marknadsför vår verksamhet till existerande och tidgare kunder
Externa revisioner och kvalitetskontroller,  t ex för revision av årsredovisning och kvalitetscertifiering För att följa branschregler och juridiska krav

 

Hur länge sparar vi din data

Hur länge vi säkert sparar den personliga information du delar med dig beror på vilken typ av data det är och för vilket ändamål det har samlats in och lagrats. Nedan finns ungefärlig uppskattning av hur länge vi sparar din personliga data.

 • Om du tillhör en förening för uppfödare, kommer vi att lagra din information så länge du är medlem I föreningen.
 • Om vi har samlat in din personliga information för att kunna skicka ett nyhetsbrev, kommer vi att spara informationen så länge du har gett oss tillåtelse att skicka nyhetsbrevet till dig.
 • Om vi har sparat din personliga information för att kunna hantera betalningar från dig, kommer vi att spara informationen i 6 år för vår redovisning.
 • Om vi har registrerat dina personliga uppgifter I samband med att du har kontaktat vårt kundstöd, kommer vi att spara din information I 6 år för att säkerställa att din förfrågan har behandlats till fullo och i enlighet med våra standards.

Vi kommer inte att spara din personliga information längre än nödvändigt i enlighet med denna policy.  

I det fall du har anmält ditt intresse för att få marknadsmaterial av oss kommer vi att spara din personliga data I 12 månader från det att du har accepterat att vi skicka dig material, eller kontaktat oss. Detta förutsatt att du inte har avanmält dig innan.

 

Delge andra dina uppgifter

Vi kommer inte att sälja dina uppgifter vidare till tredje part. Det kan dock förekomma tillfällen då vi behöver dela dina personliga uppgifter med andra för att kunna leverera produkter och tjänster till dig:

 • De som hjälper oss i vår verksamhet med produkter och tjänster (t ex logistikpartners)
 • Marknadsföringsföretag för t ex e-post marknadsföring
 • Betalningsförmedlare och andra finansiella företag
 • Andra professionella rådgivare, jurister, revisorer, banker, försäkringsbolag, mäklare och kreditinstitut.
 • Skattemyndigheter, tullen och certifieringsföretag kan vid speciella tillfällen också kräva att få tillgång till uppgifterna
 • Leverantörer av våra IT- och web-tjänster

Vi tillåter endast våra tjänsteleverantörer att hantera din personliga information om vi är säkra på att de kan skydda informationen tillfredställande. I alla våra avtal med våra tjänsteproducenter finns också en klausul att de endast kan använda din personliga information om du har givit tillåtelse till det. Vi kan dela din personliga information med externa revisorer. Det kan förekomma att vi delar din personliga information med polis, åklagare eller annan övervakande myndighet, i de fall lagen så kräver.

Vi kan också behöva dela din personliga information med andra parter, t ex en potentiell köpare av företaget, eller delar av företaget alternativs i det fall företaget är under rekonstruktion. Normalt kommer all information att vara anonymiserad, men det är inte alltid möjligt. I samtliga sådana fall kommer mottagaren att avkrävas en konfidentiell hantering.

Internationell överföring  

För att vi ska kunna levererar tjänster och produkter till dig, kan det bli nödvändigt att dela din information med parter utanför Stor Britannien och det Europeiska Ekonomiska Samarbetet. Det kan vara fall där vi har leverantörer av tjänster utanför dessa områden. I dessa fall kommer uppgifterna att hanteras I linje med de special regler som gäller för Stor Britanniens och EUs dataskyddslagar.

Om du accepterar cookies/ kakor från vår hemsida, kan din personliga data överföras till utvalda tredjepartsföretag utanför Stor Britannien och det Europeiska Ekonomiska Samarbetet. Mer information finns I vår policy för cookies/ kakor.

 

Marknadsföring 

När du har givit ditt medgivande att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och har anmält dig till våra e-postlistor för att få kampanjmaterial, prenumerera på nyhetsbrev, delta I konsumenttävlingar, eller anmält dig till något av våra events använder vi din personliga information för att kunna förse dig med information om våra produkter, tjänster, eller annan affärsinformation som kan vara av intresse för dig. Vi kan också dela informationen med samarbetspartners av dessa aktiviteter, eller deltagare I aktiviteterna (med ditt medgivande).

Vi kommer alltid att fråga dig om marknadsinformationen ska skickas till dig och du kan alltid välja att avstå informationen. För att avstå kan du alltid:

 • Klicka på avanmäla prenumeration i all elektronisk kommunikation
 • Skicka ett email på adress: [email protected]

Länkar till websidor

Våra websidor kan innehålla länkar till andra websidor, andra websidor kan också vara länkade till våra. Om du använder länken och hamnar på någon annan websida kan andra integritetspolicys gälla, som du behöver läsa. Vi kan inte ta något ansvar för andra websidor än våra egna

 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter, som du kan använda utan kostnad 

 

Access Du har rätt att få en kopia av din personliga information (rätt till access)
Rättelser Du har rätt att kräva rättelse av din personliga information
Raderande Du har rätt att kräva att får din personliga information raderad – i vissa situationer
Begränsning av användning Du har rätt att kräva en begränsad användning av din personliga information – vid speciella omständigheter, t ex om du bestrider riktigheten i informationen
Data portabilitet Du har rätt att få din personliga information tillbaka från oss i en strukturerad form och i ett läsbart format, eller i vissa fall översänt till tredje part. Rätt till invändning
Invändningar Du har rätt att invända mot användningen av din personliga information i direktmarknadsföring, inklusive ”profiling” när som helst. Du kan när som helst invända mot vår fortsatta användning av din personliga information,
Bli föremål för automatiskt beslutfattande Rätten att inte bli föremål för beslut baserat endast på automatiska processer (inklusive “profiling”), som genererar förpliktelser, eller liknande effekter för dig.

 

Adress 

MPM Products Ltd,

Trident 3 Business Park,

Floor 2,

Styal Road,

Manchester.

M22 5XB

Stor Britannien

 

Klagomål

Vi hoppas att vi kan lösa alla de frågor och klagomål du kan ha betråffande vår användning av din information.

Klagomål kan skickas till the Information Commissioner’s som kan kontaktas via https://ico.org.uk/concerns  eller på telefonnummer +44  (0)303 123 1113.

 

Förändringar i vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades i maj 2020. Vi kan göra ändringar i integritetspolicyn från tid till annan.