Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att bläddra och använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av följande villkor för användningen, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr vår relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Begreppen “MPM produkter” eller “oss” eller “vi” avser ägaren av webbplatsen med säte Hurdsfield Industrial Estate, Hulley Road, Macclesfield SK10 2JZ. Vårt organisationsnummer är 461 0825. Termen “du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande villkor för användning:

  • Innehållet i sidorna på denna webbplats är för din allmänna information och bruk. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.
  • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet information och material hittas eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller fel till den utsträckning som lagen tillåter.
  • Din användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte hållas ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
  • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Kopiering förbjuden annat än i enlighet med copyright, som utgör en del av dessa villkor.
  • Alla varumärken återges på denna webbplats som inte ägs av eller licensieras till, är föraren erkände på webbplatsen.
  • Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndskrav och / eller vara ett brott.
  • Från tid till denna webbplats kan även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet att lämna ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).
  • Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i England, Skottland och Wales.